Verk            CV            Info            ︎            ︎

Anatomiska anordningar


2023
Separatutställning på Galleri Lars Palm i Sandviken.

Utställningen Anatomiska anordningar söker efter likheter mellan kroppen och industriella maskinerier
och lånar former och rytmiska rörelsemönster från fabriksmiljöer och inre organ. Skulpturerna sätts i
rörelse av blåsbälgar och motorer och består av bland annat stål, trä, silikon och textilier.

Järnets närvaro i industrin och kroppen löper som en röd tråd genom utställningen. Skulpturerna pekar på
järnets reaktioner med syret som både kan verka livgivande och nedbrytande - inne i kroppen binder
järnet syret till de röda blodkropparna för vidare transport till alla kroppens delar; utanför kroppen förenas
syret med järnet och pulvriserar det. Installationens textila delar har färgats med rosten som bildats genom
den processen.