Verk            CV            Info            ︎            ︎
Maria K Olsson (f. 1993, Kungsör) är verksam i Umeå sedan 2018.

Jag arbetar främst med installationer och performance med utgångspunkt i mänskliga och ickemänskliga kroppars agens och samspel. Tid är alltid en faktor i min konst oavsett i vilken form den presenteras. Kontrasten mellan långsamma skeenden i naturliga miljöer och de snabba förlopp som drivs av människan intresserar mig särskilt, likaså spår av aktivitet på övergivna platser.