Verk            CV            Info            ︎            ︎

Container


2020


Under våren 2020 spenderade jag mycket tid på en vilande byggarbetsplats. Där stod en kvarglömd lastcontainer som jag återvände till under en tid. En dag var den borta. Det enda som fanns kvar var konturen på marken där den stått. Jag fyllde i konturen med delar av några lastpallar, och gjorde en markering av det som försvunnit.