Verk            CV            Info            ︎            ︎

Hjärtmuskel


2022


Rörlig skulptur i grupputställningen Underland i en gångtunnel under tågspåren i Vindeln. Utställningen var en del av litteraturfestivalen Littfors. Ett bilbatteri driver motorn i skulpturen och blir tillsammans med elkablarna en del av verket.