Verk            CV            Info            ︎            ︎

Korrosionens hastighet


2023
Performance på Bildmuset i Umeå den 18 och 19 november 2023.

Korrosionens hastighet är ett utforskande performanceverk som rör sig i gränslandet mellan det levande och det döda. Vi leds in i en industrimiljö som sammanförts med den mänskliga kroppen. I verket rör sig konstnären mellan olika roller: tekniker, fabriksarbetare och kirurg. Kroppsarbetet och maskineriets rörelser flätas ihop och blir till en rytmisk scen i sökandet efter hammarslag och hjärtslag.

Stålet är bärande: som malmen som grävs fram ur jorden och reser konstruktioner för att sedan korrodera och färga in ytorna där vi befunnit oss; som det flytande spårämne som pumpar innanför huden tillsammans med syret, från lungorna och in i alla kroppens delar. Genom verket tecknas en kamp för det levande och en sorg över det som inte kan hållas vid liv.

Medverkande: Olivia Molin och Anna-Lisa Sayuli Fransson (performance), Janina Renström (ljus), Fredrik Lyxzén (ljudteknik).
Foto: Daniel Westman och Matilda Ersson.