Verk            CV            Info            ︎            ︎

Lämningar 


2022


Installation i Döbelns park i Umeå, en del av Höstljus i Umeå. Verket Lämningar är en sammansättning av element från övergivna och laddade platser, såväl verkliga som mentala. Rester, skuggor och konturer tecknar nya rumsligheter att röra sig i.

Foto: Fanny Carinasdotter