Verk            CV            Info            ︎            ︎


Lämningar


2021

Installation på Västerbottens museum som en del av examensutställningen Mumble Speak för kandidateleverna i fri konst på Konsthögskolan vid Umeå universitet.