Verk            CV            Info            ︎            ︎


Vrårnas arbetsordning


2023

Installation och performance i grupputställningen Trädgården har börjat förvildas men bär fortfarande spår i byn Lycka utanför Fors i Dalarna.
Foto: Yuri Rusinov, Moa Ryman och Emma Hjelm