Verk            CV            Info            ︎            ︎

Anatomier


2024


Performancet Anatomier framfördes på Museum Anna Nordlander i Skellefteå under öppningen av grupputställningen Bottnens beskaffenhet i februari 2024.

Anatomier är en förlängning av Korrosionens hastighet som visades på Bildmuseet i Umeå hösten 2023. Under performancet arbetar en tekniker i röd overall i rummet genom att flytta omkring och aktivera installationens olika delar.

De rörliga skulpturerna sätts igång både manuellt och med hjälp av motorer.